Уважаеми клиенти, всички цени обявени в сайта са в български лев с включено ДДС. Цените се обновяват на определен период от време. Възможно е несъответствие с цените в нашите магазините. Обявените цени в сайта са за покупки онлайн.

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, настоящ адрес, телефонен номер  и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление на имейл office@julliany.com. В този случай, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

Можете да упражните правото си на отказ и чрез писмо, изпратено по пощата на адреса на управление на ДЖУЛИАНИ ЕООД (България, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ №70.)

Независимо кой начин на упражняване на правото си на отказ решите да използвате, можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Стоката, която потребителят иска да върне на ДЖУЛИАНИ ЕООД, трябва да бъде в добър търговски вид, без външни и/или вътрешни ожулвания, драскотини или други наранявания, поставена в оригиналната търговска опаковка, в която е получена от ДЖУЛИАНИ ЕООД, да не е нарушена целостта на поставени от ДЖУЛИАНИ ЕООД и/или производителя/вносителя защитни стикери, в т.ч. стоката да не е ползвана и да отговаря на предвиденото в договора за продажба предназначение.

 Стоката трябва да бъде придружена от предоставените от ДЖУЛИАНИ ЕООД гаранционна карта (оригинал).

Стойността на върнатата стока се възстановява на потребителя в срок от 14 календарни дни считано от датата, на която потребителят е информирал ДЖУЛИАНИ ЕООД за решението си.

Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.

ДЖУЛИАНИ ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоката обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоката, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоката  към физическия ни магазин от където е тръгнала стоката, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.

Преките разходи по връщане на стоката са за Ваша сметка.

Формуляр за упражняване правото на отказ от договора