Поддръжка

Тези покрития се полагат чрез електролиза. Като се променя честотата и големината на тока е възможно да се промени дебелина на различните слоеве. Позлатяването е галваничен процес, при който се нанася фино златно покритие върху определени компоненти на часовника. Това покритие може да се отстрани при триене в твърди и груби повърхности. Избягвайте контакт с абразивни повърхности.