Поддръжка

Всеки производител предлага някакъв гаранционен срок на продукцията си. Обикновено гаранцията е около една година. Има компании, които предлагат гаранция за няколко години. Когато купувате часовника, уверете се, че го получавате в оригиналната му опаковка, заедно с всички информационни материали. Прегледайте и документите за гаранцията. Попитайте непременно за сервиз и поддръжка.

ГАРАНЦИЯТА НЕ  ПОКРИВА СЛЕДНОТО:
 1.Трайността на батерията.
 2.Нормалното износване и захабяване от времето (напр. надраскване на стъкло, промяна в цвета и/или материала на неметалните каишки и закопчалки, изработени например от кожа, текстил, гума, изтриване на нанесеното покритие).
3.Всякаква повреда на която и да е част от часовника възникваща от неправилно/противоестествено ползуване, липса на грижи, небрежност, злополуки (удари, хлътнатини, смачквания, счупено стъкло, и т.н.)
4.Неправилно ползване на часовника и несъблюдаване на ръководството за ползване, предоставено от нас.
 5.Часовникът е бил манипулиран от неупълномощени лица (например за подмяна на батерията, обслужване или поправка) или е претърпял промяна в оригиналния си вид.
ВАЖНО!!! Сверяването на датата не трябва да се извършва между 21ч. и 3ч., защото от 21 ч. започва автоматичната смяна на датата и се захващат зъбните колела на датника и стрелките могат да бъдат повредени, което не се покрива от гаранцията. За това когато месеца е 30 дни най-добре да се смени датата на 1-ви сутринта.