Поддръжка

Бъдете внимателни и спазвайте тази информация ако искате да използвате часовника си дълго време. Дори и вече да сте влизали във вода с 30 или 50M и да не сте повредили часовника имайте предвид, че това дали ще пропусне вода зависи от много фактори, като дълбочина, соленост на водата, температура, продължителност на потапянето и др.
Водоустойчивостта на часовниците се класифицира при лабораторни тестове за издържливост на налягане, проведени от плувец или гмуркач, стоящ неподвижно при даденото налягане. Повечето занимания във вода обаче са свързани с много движение и други промени на околната среда. Тези отклонения от начина на класифициране на часовника могат да поставят на изпитание или да неутрализират водозащитните свойства на вашият часовник.
Водоустойчивостта на часовника не може да бъде гарантирана завинаги. Тя може да се повлияе от остаряване на уплътненията или от случаен удар на завинтващата се коронка. Препоръчваме ви да проверявате водоустойчивостта на часовника си веднъж годишно.

 

Маркировка

Допуска се

Не се допуска

30М WATER RESISTANT

Водозащитен часовник единствено от водни капки (напръскване, дъжд). Ние препоръчваме часовниците със степен на водоустойчивост от 3 АТМ да не се мокрят изобщо.

Не се допуска ползване в баня, басейн, море, плуване, гмуркане.

50М WATER RESISTANT

Плуване в басейн, къпане в баня, риболов. (Часовниците с обозначение от 5 АТМ могат да издържат краткотрайно потапяне във вода САМО в лабораторни условия, където часовникът е изложен на статично налягане за много кратък период от време. При енергично плуване, силна струя вода или скачане във воден басейн, създаденото моментно налягане може многократно да надвиши степента на водоустойчивост. Ние препоръчваме часовниците със степен на водоустойчивост от 5 АТМ да не се мокрят изобщо.)

Не се допуска скачане във водата с часовника, както и гмуркане с акваланг, гмуркане с шнорхел, натискане на бутоните и въртене на коронката под вода.

100М WATER RESISTANT

Плуване и гмуркане до 100 метра дълбочина.

Не се допуска гмуркане с акваланг.

200/300М WATER RESISTANT

Може да се използва при всички дейности, предполагащи обилно мокрене, включително леководолазна дейност, но не и при гмуркане на големи дълбочини, изискващи използването на газови смеси от кислород и хелий.

ВАЖНО!

След мокрене в солена вода, да се измие много добре с чиста вода.