Поддръжка

Минералните стъкла са чувствителни на надраскване. Стъкла от сапфир кристал могат бъдат надраскани само с диамант. За съжаление обаче тези устойчиви на надраскване сапфир кристал стъкла са и по-чувствителни на удари в сравнение с минералните стъкла.