Поддръжка

DLC е технологията за покриване на метал с черен цвят с най-висока издръжливост и най-трудно за надраскване. Пакритието се постига, като високовъглеродна сплав бързо се охлади върху метална повърхност. Процесът много прилича на този на създаването на синтетични диаманти. Ето защо DLC покритието има сходни свойства и прави метала много по-траен.